Your Shopping Cart
Total Items:
SubTotal:
Tax Cost:
Shipping Cost:
Final Total:

Monday, May 20, 2013

Sơ đồ tư duy môn Sinh học 12: ADN, gen, mã di truyền

Sơ đồ tư duy môn Sinh học 12: ADN, gen, mã di truyền
Kiến thức lý thuyết phần Di truyền học của Sinh học 12 khá trừu tượng và khó học, do vậy Sinhk33.com sẽ lần lượt giới thiệu đến các bạn các sơ đồ tư duy thuộc phần Di truyền học, chúc các bạn học tốt.
Để xem hình lớn, bạn hãy click vào hình để xem hình lớn hơn, khi xem hình lớn, bạn có thể tải về bằng cách nhấn lưu hình để lưu về máy.
Sơ đồ tư duy sinh học 12: cấu trúc adn
Cấu trúc ADN


Sơ đồ tư duy sinh hoc 12 gen
Gen

Sơ đồ tư duy sinh học 12: mã di truyền
Mã di truyền

Add to Cart More Info

0 comments:

Post a Comment